АВЗ

  Ցիպրովետ, հակաբակտերիալ պրեպարատ շների համար

  Գինը՝ : AMD 1600

  АВЗ

   ԲԱՐՍ աչքի կաթիլներ շների, կատուների և ճագարների համար

   Գինը՝ : AMD 2100

   АВЗ

    ԱԼԵԶԱՆ Շամպուն

    Գինը՝ : AMD 4200

    АВЗ

     ԱԼԵԶԱՆ գել՝ սառեցնող- տաքացնող ազդեցության

     Գինը՝ : AMD 2900

     АВЗ

      ԱԼԵԶԱՆ կրեմ հոդերի համար

      Գինը՝ : AMD 2900

      АВЗ

       Բալզամ Դորոգովոյ, Քսուկ վերքերի, խոցերի, խուղակների և դերմատիտների բուժման համար

       Գինը՝ : AMD 3300

       Api-San

        Ստոպ-Սթրես, հանգստացնող դեղամիջոց, հաբեր կատուների համար

        Գինը՝ : AMD 1500

        Api-San

         Ստոպ-Սթրես, հանգստացնող դեղամիջոց, հաբեր խոշոր չափի շների համար

         Գինը՝ : AMD 2400

         Api-San

          Ստոպ-Սթրես, հանգստացնող դեղամիջոց, հաբեր մինչև 30կգ շների համար

          Գինը՝ : AMD 2250

          Api-San

           Դիրոֆեն հակաճիճվային դեղամիջոց կրծողների համար

           Գինը՝ : AMD 1500
           Close Menu