Անասնաբուժական ախտորոշումը  տնային կենդանիների հիվանդությունների հայտնաբերման առաջնային գործընթացն է, որի ճիշտ և ժամանակին լինելը հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ և արագ բուժել հիվանդությունը՝  կենդանու կյանքի  համար նվազագույն ռիսկայնությամբ: Ճիշտ դրված ախտորոշումը կենդանու առողջության վերականգնման գործընթացի ամենակարևոր բաղադրիչն է:
Ժամանակակից սարքավորումները  հնարավորություն են տալիս ախտորոշելու անգամ շատ հազվադեպ հանդիպող հիվանդություններ և շատ սեղմ ժամկետներում իրականացնել  բուժական արդյունավետ միջոցառումներ:
VetExpert անասնաբուժական կլինիկան իրականացնում  է տնային և էկզոտիկ կենդանիների ամբողջական ախտորոշում:
Կենդանու հիվանդության  ամբողջական  ախտորոշման համար կարող են պահանջվել մի շարք մասնագիտացված հետազոտություններ և անալիզներ: Ներկայումս  կլինիկան իրականացնում է  հետևյալ հիմնական դիագնոստիկ հետազոտությունները.

 •  ընդհանուր կլինիկական հետազոտություն
 •  լաբորատոր հետազոտություններ
 • ուլտրաձայնային հետազոտություններ
 • ռենտգենաբանական  հետազոտություններ
 • Լյումինեսցենտային  ախտորոշում:
 • Ընդհանուր կլինիկական հետազոտություն
   Կլինիկական հետազոտությունը  ներառում է երեք հիմնական բաժիններ   1. Հիվանդ կենդանու  հետազոտում ֆիզիկական ( որոնք իրականացվում են զգայարանների միջոցով) և լաբորատոր-գործիքային մեթոդներով՝ դիտարկում, շոշափում, բախում, լսում և ջերմաչափում,                                                2. հիվանդության նշանների և համախտանիշների հայտնաբերում, համադրում, դրանց դիագնոստիկ նշանակության գնահատում                               3.  անասնաբույժի յուրահատուկ մտածելակերպի դրսևորում հիվանդության ճանաչման համար:
 • Լաբորատոր հետազորություններ – կատարվում են արյան ընդհանուր և բիոքիմիական անալիզներ, մեզի ընդհանուր անալիզ, կոպրոսկոպիա, հելմինթոսկոպիա, էկտոպարազիտների առկայություն, ինֆեկցիոն և ինվազիոն հիվանդությունների առկայության հետազոտություն:
  Ժամանակակից անասնաբուժությունը դժվար է պատկերացնել առանց լաբորատոր հետազոտությունների: Լաբորատոր հետազոտությունները անասնաբույժին հնարավորություն են տալիս կատարել ճիշտ ախտորոշում և բուժում: Բուժման ընթացքում  բժիշկը պարբերաբար կատարում է լաբորատոր հետազոտություններ, որոնց միջոցով հետևում է բուժման ընթացքին և նշանակված բուժման արդյունավետությանը:
 • uzi
  Mindray dp 10 vet

   Ուլտրաձայնային հետազոտություն (ՈւՁՀ)
  Ուլտրաձայնային հետազոտությունը օրգանների և հյուսվածքների հետազոտությունն է ուլտրաձայնային ալիքների միջոցով: ՈՒՁՀ-ն պարզ և հասանելի մեթոդ է, որը չունի հակացուցումներ: Ավելին, այն կարելի է կատարել մեկ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ, եթե կա դրա անհրաժեշտությունը: ՈՒՁՀ-ն լայն տարածված ախտորոշման մեթոդ է, որը համարվում է անվտանգ և չի ճառագայթում հիվանդին:
  ՈւՁՀ-ն օգտագործում են որովայնի խոռոչի, երիկամների, կոնքի խոռոչի օրգանների, վահանաձև գեղձի, կաթնագեղձի, սրտի, անոթների հիվանդությունների ախտորոշման համար, ինչպես նաև ծննդագիտության և գինեկոլոգիայի բնագավառում:
  Ներկայումս  VetExpert անասնաբուժական կլինիկայում ուլտրաձայնային հետազոտությունները կատարվում են  Mindray Dp 10 vet սարքի միջոցով, որը միակ սերտիֆիկացված անասնաբուժական ուլտրաձայնային սարքն է Հայաստանում:

 • Ռենտգենաբանական  հետազոտություններ  Ռենտգենյան ճառագայթներն էլեկտրամագնիսական ալիքների տարատեսակ են: Ռենտգեն հետազոտությունը այդ ճառագայթների միջոցով կենդանու ներքին օրգանների նկարահանումն է լուսազգայուն ժապավենի վրա, ինչի հետևանքով ստացվում է յուրահատուկ պատկեր: Օրգանների ռենտգենաբանական հետազոտությունը թույլ է տալիս պարզել նրանց ձևը, դիրքը, տոնուսը, կծկողականությունը, լորձաթաղանթի ռելիեֆի վիճակը.
  – ստամոքսաղիքային ուղու ռենտգեն հետազոտությունն իրականացվում է բորբոքային, խոցային ախտահարումների, պոլիպների, դիվերտիկուլների, աղիքային անանցանելիության և ուռուցքների ախտորոշման նպատակով,
  – կրծքավանդակի ռենտգենագրաֆիան թույլ է տալիս ախտորոշել կրծքավանդակում տեղակայված օրգանների  կառուցվածքային, վարակային, ուռուցքային և այլ հիվանդությունները,
  – ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությամբ հայտնաբերվում են դեգեներատիվ-դիստրոֆիկ, բորբոքային և ուռուցքային հիվանդություններ,
  – հենաշարժիչ համակարգի տարբեր հատվածների ռենտգեն հետազոտությունն իրականացվում է ոսկրերի և հոդերի տարբեր վնասվածքային (կոտրվածքներ, հոդախախտեր), վարակային, համակարգային ախտահարումների և ուռուցքային փոփոխությունների հայտնաբերման նպատակով:
  Ռենտգեն հետազոտության համար հիվանդների հատուկ նախապատրաստում հիմնականում չի պահանջվում, բացառությամբ՝ մարսողական օրգանների:
  Ռենտգենաբանական հետազոտությունները չափազանց պահանջված են վնասվածքաբանության մեջ և օրթոպեդիայում: Այն իրենից ներկայացնում է արագ, հասանելի, հեշտ և մատչելի մեթոդ, որը շատ դեպքերում թույլ է տալիս անմիջապես ախտորոշել և բուժում նշանակել:
 • lampa-wuda
  Վուդի լամպ

  Լյումինեսցենտային  ախտորոշում (լյումդիագնոստիկա)
  Սա արագ, շատ հեշտ և անցավ մաշկային հիվանդությունների ախտորոշման մեթոդ է, որը հիմնված է որոշ նյութերի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների որոշակի սպեկտրի(365 նմ) ազդեցությունից յուրահատուկ լուսարձակելու հատկության (ֆլուորեսցենցելու) վրա: Նման ճառագայթների աղբյուր է հանդիսանում Վուդի լամպը որի միջոցով կարելի է հետազոտել մաշկը, ինչի արդյունքում հնարավոր է ախտորոշել հիվանդի մոտ մաշկի բորբոքային պրոցեսները, սնկային հիվանդությունները և աչքի եղջերաթաղանթի թաքնված վնասվածքները:wud

 

Close Menu