Деревенские лакомства

PriceСтоимостьԳինը՝ : AMD 1650

Juicy pieces of lamb meat are great for treating dogs of small breeds, are easily chewed and have high nutritional properties. Лакомства для мини-пород, мясо ягненка Անուշեղեն փոքր ցեղատեսակի շների համար, գառի մսով

RatingОценкаԳնահատում:
Contact SellerЗаказатьՊատվիրել
X

Contact Seller

    • Weight
    • 55g 55гр 55գր
    • Brand
    • Derevenskie lakomstva Деревенские лакомства Դերեվենսկիե լակոմստվա